svenska

Dagens läsvärda

Svensk press kan kritisera Israel men inte islam

Under Muhammed-krisen låg svensk press lågt och tenderade att rättfärdiga den muslimska vreden, samtidigt som man såg Jyllands-Postens teckningar som en allvarlig kränkning av den religiösa friheten. I affären med Israel bortser den svenska pressen från den legitima delen i Israels missnöje och ytterst få har fördömt Boströms odokumenterade påståenden. Det är patetiskt, skriver Jyllands-Postens opinions- och kulturredaktör FLEMMING ROSE, som blev hårt kritiserad i bland annat Aftonbladet för sin publicering av de numera världsberömda Muhammed-teckningarna.

Läs hela artikeln på Newsmill.
Läs också Vad är priset för att smutskasta Israel, Ohly?

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.