Featured, svenska

Enough is enough: Vårt invigningstal

Hej och välkomna!

Vad roligt att så många av er kunde komma!

Jag heter Hanna Zion. Jag har tillsammans Anna Berg, Kim Milrell och stoppabojkott.se organiserat denna manifestation för Israel och mot vinklad nyhetsrapportering! Vi är alla helt vanliga människor som, precis som ni, älskar Israel och har tröttnat på svensk media!

Vi är här idag för att säga att nu RÄCKER det! Nu RÄCKER det med svensk medias selektiva, vinklade rapportering om Israel/Palestinakonflikten.

Med Aftonbladet i spetsen har israelerna i åratal svartmålats medan palestinierna har glorifierats. Följer man endast svensk nyhetsrapportering så är det inte konstigt om man ogillar Israel – vilket ju många svenskar gör.

Att media konstant ignorerar den terror som israelerna så gott som dagligen utsätts för, för att sedan – när israelerna slår tillbaka i självförsvar – rapportera om ”Israels attack” är inget annat än förtal. Detta förtal har pågått alldeles för länge och alldeles för ostört.

Det känns som att media i Sverige har lyckats avhumanisera Israel. Israel ses inte längre som en nation, ett folk, utan snarare som en ”makt”. Och en väldigt ondskefull sådan.

Samtidigt får människor som Gina Dirawi obehindrat sprida sina vanföreställningar.

Och i SVT:s Debatt sitter Pierre Schori och talar om att Hamas ”löjliga terroriststämpel” borde strykas. Inte så konstigt då att det i Sverige finns människor som faktiskt står på Hamas sida; de vet ju inte vad dessa terrorister faktiskt står för.

Oavsett var man står gällande Israel/Palestinakonflikten så måste man ju förstå att det är problematiskt att journalister vrider, vänder och förvränger så som de gör.

Vi har fått nog av svartmålandet av Israel! Vi vill att svensk media slutar att döma Israel efter en annan måttstock än resten av världen. Vi vill ha en rättvis rapportering av konflikten. Vi vill att media inser vilket ansvar de har när det gäller den allmänna opinionen och förstår hur deras konstanta svartmålande av Israel och har lett till ökad antisemitism. Vi vill att svenska journalister ska börja följa sin egen yrkesetik.

Journalister:
▪ använder egna källor, inklusive intervjuer med folk som är direkt involverade i det skeende som ska rapporteras om, originaldokument, och andra förstahandskällor, där så är möjligt.
▪ krediterar information från redan publicerade källor, ifall egna källor inte är tillgängliga.
▪ använder flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt
▪ kontrollerar alla fakta som kommer fram under arbetet.
▪ hittar och rapporterar om alla sidor av historien.
▪ rapporterar utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst.
▪ är försiktig med att avge konfidentialitetslöften åt källor.
▪ avböjer gåvor och tjänster från de som är inblandad i ett skeende för att inte verka påverkad.
▪ avstår från rapportera eller delta i arbetet med att undersöka någon som de har personlig bias gentemot.

Nu räcker det! Enough is enough!

Hanna Zion
Anna Berg
Kim Milrell
stoppabojkott.se

mani05

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.