Featured, svenska

Chockade norrmän

Norrmännen är svårt chockade över budskapen som sprids via PA TV.
Att de överhuvudtaget är förvånade beskriver läget ganska väl.
Ingen vet någonting, men ändå har alla en väldig massa åsikter.
Det är bara att surfa runt lite på det så kallade internet.

Googla ”PA TV glorifies” och se vad som kommer upp.

Strunta i de nordiska propagandablaskorna och lyft blicken!

Lär mer här och här.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.