Featured, svenska

Treåring allvarligt skadad av stenkastande palestinier

rockStenkastande palestinier (nationalsport?) lyckades idag en få en personbil och en buss att kollidera i närheten av Ariel i Samarien.
Sex personer skadades och den yngsta – en treåring – skadades allvarligt.
Som synes på bilden så är det inget småbus det handlar om när dessa mordlystna terrorister attackerar oskyldiga civila israeler.

Får vi läsa om detta i svenska tidningar?

Foto | Foto

Läs mer: Times of Israel, Ynet, Jerusalem PostArutz Sheva

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.