Featured, svenska

Sammanfattar läget i Sverige år 2013

burn

Inte ens ”Bokcafét i Jönköping” har något bättre för sig.

Sedan kommenterar en människa: ”Texten är menad att tolkas bildligt, och inte som att någon vill bränna ner hela Israel. Poängen är att visa sitt misstycke för en stat som bedrivit folkmord och bombat barn med vit fosfor under en väldigt lång tid.”

Ja, så här ser det ut i det en gång så upplysta Sverige. [SVT]

Skärmavbild 2013-04-05 kl. 10.12.55

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.