Featured, svenska

Manifestation: Enough is enough!

enough_650px350

(For English, please scroll down)

Nu är det dags att återigen träffas och visa vår kärlek till Israel och samtidigt tala om och protestera mot ökad antisemitism och antisionism i Sverige. Det blir glädje blandat med allvar och vi hoppas att många kommer och delar denna dag med oss! Am Yisrael Chai!

Antisemitism och antisionism fortsätter att sprida sig som en tyst men dödlig cancer i vårt älskade ”folkhem”. Uttalanden från människor som Omar Mustafa, Ilmar Reepalu och Gina Dirawi ursäktas och slätas över. Bombdåd, hot och trakasserier mot judiska församlingar i Sverige har inget nyhetsvärde utan blir till en liten notis längst bak i våra största tidningar. Israel ska bojkottas och om man är sionist får man skylla sig själv om man får antisemitiska glåpord kastade efter sig. Rapporteringen från Israel/Palestina konflikten är ständigt vinklad i media och har varit det så länge att vanligt folk verkligen tror att Israel är en skurkstat som tillämpar apartheid. Listan är lång och nu räcker det!

Vi måste säga ifrån nu innan det är för sent! Vi måste belysa det som håller på att hända i det här landet (och i övriga Europa) och gemensamt kämpa emot den ökade antisemitism och antisionism – för det hänger ihop! Jag tror på människors godhet och att de flesta svenskar inte ser vad som pågår. Det är därför vi måste ut och visa oss! Debattartiklar och blogginlägg i all ära – nu är det dags att vi visar att vi finns och att vi har fått nog!

Kom till Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm söndagen den 2 juni kl 14 och ropa högt så hela Sverige hör: Enough is enough! Ta med svenska och israeliska flaggor och ett gott humör! Vi bjuder på härlig israelisk musik, Sveriges bästa hummus och fantastiska talare! Dessutom blir det en screening av Nicky Larkins fantastiska dokumentär ”Forty Shades of Grey”!

Talarlista (kommer uppdateras löpande):
• Heléne Lööw, filosofie doktor, och en av få akademiska historiker som specialiserat sig på och forskar kring intolerans, antisemitism och extremism i Sverige.
• Saskia Pantell, Sionistiska Federationen (Zionit).
• Nicky Larkin, artist and filmmaker (Forty Shades of Grey).
• Siewert Öholm, journalist, TV-producent och programledare.

Sång av Birgitta-Irene Lundberg.

Tillstånd och säkerhet finns.

Välkomna!

Arrangör: Anna Berg, Hanna Zion, Amnon Lee Israeli och Kim Milrell (Israelism.se) i samarbete med Sionistiska Federationen (Zionit) och Stoppabojkott.se.

***

Enough is enough! For Israel. Against anti-Semitism and anti-Zionism.

Now it’s time to once again come together and show our love for Israel while talking about and protest against the increased anti-Semitism and anti-Zionism in Sweden. There will be joy mixed with seriousness and we hope that many will come and share this day with us! Am Yisrael Chai!

Anti-Semitism and anti-Zionism continue to spread like a silent but deadly cancer in Sweden. Statements from people like Omar Mustafa, Ilmar Reepalu and Gina Dirawi are excused and not taken seriously. Bombings, threats and harassment of Jewish congregations in Sweden have no news value but become a short note at the back of our major newspapers. Israel is to be boycotted and if you are a Zionist you have to put up with constant anti-Semitic slurs. Reports of the Israel/Palestine conflict is always biased in the media and have been for so long that ordinary people really think that Israel is a rogue apartheid state. The list goes on and we say: Enough is enough!

We must speak up now before it’s too late! We need to highlight what is happening in this country (and in Europe) and together fight against the growing anti-Semitism and anti-Zionism! I believe in the goodness of people and that most Swedes do not comprehend what is going on. Debate articles and blog posts are great, BUT now it’s time for us to show the world that we exist and that we have had enough!

Come to the Raoul Wallenberg Square in Stockholm on Sunday, June 2 at 2 pm and shout out loud so the entire country can hear: Enough is enough! Bring Swedish and Israeli flags and a great mood! We will provide beautiful Israeli music, the best hummus in Sweden and amazing speakers! In addition there will be a screening of Nicky Larkin’s amazing documentary ”Forty Shades of Grey”!

Welcome!

Organizer: Anna Berg, Hanna Zion, Amnon Lee Israeli and Kim Milrell (Israelism.se) in cooperation with Sionistiska Federationen (Zionit) and Stoppabojkott.se.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.