Featured, svenska

Husköp i Hebron

Det är sådant här som du inte får läsa i de slätstrukna svenska tidningarna:

Just det, ni läste rätt: den palestinska myndigheten, som årligen tar emot över 700 miljoner kronor i svenskt bistånd, avrättar människor som säljer fastigheter till judar.

>>> Husköp i Hebron

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.