Featured, svenska

Här var det ”Negativa Veckan”, vill jag lova

Skärmavbild 2013-07-15 kl. 16.56.51

Dagens Nyheter.

Snacka om att Negative Nancy och Debbie Downer är i farten.

”Samtidigt kan ett större utbud av olja och gas försena målet ett fossilfritt energisamhälle och att jordens temperatur inte får öka mer än två grader.” SR

”Israels gasfynd bäddar för konflikt.” DN

”Dessutom finns det farhågor om att målet med samhällen som klarar energiutvinning utan fossila bränslen skjuts på framtiden. Något som kan få konsekvenser på miljön och jordens temperatur.” DN

Själv gratulerar jag den demokratiska, civiliserade staten Israel.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.