Featured, svenska

För att Israel är det stora problemet?

”The European Union has issued orders forbidding its member states from cooperating, transferring funds, giving scholarships or research grants to bodies in Judea and Samaria, eastern Jerusalem , and even the Golan Heights, Haaretz wrote Tuesday.” [Link] [DN]

1. Haaretz är en huliganblaska som endast svenska journalister läser.

2. Ja, ty ”bosättare” är sannerligen Det Stora Problemet.

Hela arabvärlden står (som vanligt) i brand, men låt oss koncentrera oss på den enda demokratiska staten i Mellanöstern.
Låt oss trasha den.

Ty världen behöver inte en judisk stat, som ger hela världen så mycket i form av teknik, kunnande och… frukt. Nej, världen behöver verkligen ännu en ickefungerande arabstat.

Heja världen!

Allt detta gullande med dessa huliganstater är rent ut sagt rasistiskt. Varför ställs inte samma krav på dem som andra länder? Ty de ”vet inte bättre?”
Rasistiskt.

Och varför, VARFÖR, är det okej att araber bor i Israel medan judar som bor i Judéen/Samarien kallas ”bosättare” och ”obstacle to peace”.

Uppdatering: Läs detta och tänk sedan på att den palestinska myndigheten (påhejad av svenska politiker) i ur och skur glorifierar terrorister. Inte ser vi några rubriker om det inte.

Läs också: Perfekt tajming.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.