Featured, svenska

”Fredsförhandlingsdramaturgi”

Nu ska det diskuteras fred igen.
Palestiniernas eviga NEJ ska plötsligt förvandlas till ett rungande JA?

Redan nu muttrar terroristerna i Gaza: Hamas rejects Kerry’s announcement: Abbas has no authority to negotiate.

Jag citerar en vän:

Fredsförhandlingsdramaturgi.
1. Israel och PA enas om att försöka förhandla.
2. Hamas saboterar detta genom att avfyra en mängd raketer mot Israel.
3. Hizbollah gör detsamma.
4. Israel svarar på angreppen.
5. PA avbryter förhandlingarna eftersom Israel angripit Gaza.
6. DN, Expressen och AB anklagar Israel för att ha avbrutit förhandlingarna.
JAG VILL HA FEL! Säg att det inte blir så – ännu en gång.

Exakt så!

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.