Featured, svenska

Tisdagslänkar

”A storm rages around the globe with sweeping violations of human rights, extensive oppression of women, persecution of minorities, oppression of freedom of speech, occupations – including of the Arab world, civil wars, wholesale executions, assassinations of political rivals and less than 50% of free democratic regimes, but the leaders of the European Union are preoccupied with the greatest calamity of all – ‘the Israeli settlements.'”
Europe’s double standards

”We work with the Palestinians. There’s nothing more beautiful than that and there’s nothing which contributes more to peace. We start the peace from the bottom. Our products should be marketed as peace products.”
Settlements businesses voice concern over Dutch ban

Se detta deprimerande klipp från ett sommarkollo – finansierat av dina och mina skattepengar.

Two States? Not at ”Camp Jihad”

Den stora skillnaden i den israeliska-arabiska röran är att judarna som fick lämna arabstaterna (vilka ju var fler än de araber som lämnade det då återuppståndna Israel) är att judarna byggde upp ett nytt liv och en ny tillvaro medan araberna fortfarande ältar det förflutna. Generation efter generation.
Europas gullande med dessa araber är rent ut sagt rasistiskt. En känsla av ”de vet inte bättre, de är ju lite efter” vilar tungt över den europeiska attityden.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.