Featured, svenska

Fredagsläsning

Det som bekymrar mig är inte att Israel kritiseras. Det är den uppenbara slagsida och självklara illvilja som kritiken kännetecknas av som är obehaglig. Media agerar polis, åklagare och domare utan att låta den anklagade komma till tals.

Exakt så.

Lisa Abramovicz: En halv sanning är också en lögn

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.