Featured, svenska

”I gengäld”

TT är i farten igen.
TT som helt har ignorerat de senaste dagarnas palestinska terrorattacker.
TT snackar ändå om ”fångar” – som vore de just ”stackars fångar”, medan de flesta förmodligen är barnamördande terrorister. Och de där bosättarna kallas just ”bosättare”. Det vill säga judar som bygger hus.

(Återigen: är araber i Israel också ”bosättare”?)

Att Israel friger dessa terrorister – utan att få någonting tillbaka – är vansinne.

Och det här med, som TT jollrar om, ”i gengäld”. Vad fasiken betyder det?

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.