Featured, svenska

Förintelsens överlevande i Israel

Den 27 januari är det Minnesdagen för Förintelsens offer och vi vill göra en särskild insats för de över 200.000 överlevande som i dag lever i Israel. Därför startar vi nu denna speciella insamling.

Majoriteten av dessa överlevande har kommit till Israel de senaste decennierna. Efter Förintelsen hamnade de bakom järnridån i f d Sovjet, och kunde inte åka till Israel förrän efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott.

De kom till Israel som pensionärer, utan några tillgångar. Nu är de gamla och med enorma behov av trygghet, säkerhet och skydd på sin ålderdom. De behöver särskilda trygga boenden med personal som förstår deras minnen och behov. Vi vill hjälpa dem med detta.

SMS:a israel 158 till 72980 för att skänka 100 SEK
Om du skriver in ditt namn efter insamlingens idnummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.
Exempel: israel 158 Anna Andersson

Skänk via internet

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.