Featured, svenska

Israel attackeras från alla håll och kanter

Israels grannar är uttråkade som vanligt.
Istället för att få ordning på sina kaos-länder så försöker de skapa oreda i Mellanösterns enda demokrati.
Fascinerande, är det inte?

Three Gaza rockets hit western Negev

Salafi group takes responsibility for Eilat rockets

How will Israel stop the rocket fire from the Gaza Strip?

Uppdatering: relaterat: SvD.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.