Featured, svenska

Dags igen: raketer mot Israel

Återigen är Israels glorifierade grannar uttråkade, ty nu larmar telefonen min:

INKOMMANDE RAKETER!

Visst är det lustigt att kaos-länderna som omger den judiska staten hellre gör livet surt för israelerna, än skapar ordning och reda hos sig själva.

Och ännu lustigare är det ju att vi i Europa gullar vidare med dessa terrorister.

Appen!

rockets fired at Israel

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.