Featured, svenska

Torsdagslänkar

”Hur kommer det sig att landet Israel fascinerar så många och alltid är lika aktuell i vår media? Kan det bero på deras enorma innovationsförmåga och framåtanda som jag nämnde ovan?

Kan det bero på att Israel är den enda demokratin med medborgliga rättigheter i en omgivning av länder som har inbördeskrig och ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna?

Kan det bero på att den judiska staten Israel är det enda landet i Mellanöstern där de kristna ökar i antal.

Nej, trots allt detta positiva som Israel bidrar med till världen så är det Israel som FN vänder sig mest emot när det skrivs resolutioner. Under 2013 antogs 23 resolutioner i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. 21 av dem kritiserar Israel, övriga 3 behandlar resten av världen.”

Läs >>> Annelie Enochson: Utrikespolitiska debatten idag – Israel i fokus för mig!

”Kristna utsätts och flyr. Då väljer Svenska kyrkan att sjösätta en stor kampanj för att bojkotta apelsiner från Israel.”

Läs >>> Fredrik Malm: Kristendomen snart ett randfenomen

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.