Featured, svenska

Alltid något!

Återigen: hade israelerna inte slagit tillbaka – i självförsvar – så hade den palestinska attacken aldrig nämnts i svensk media.

Vi får väl ändå vara tacksamma över rubriken ”Israelisk räd svar på raketattack”. I vanliga fall brukar det ju heta ”Israel bombade Gaza”. Alltid något!

Salafist targeted in Israeli airstrike on Gaza

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.