Featured, svenska

Anmärkningsvärt

Nej, det är inte anmärkningsvärt att varken TT eller de svenska tidningarna nämner raketattackerna mot Israel.

Vad som är anmärkningsvärt är att de – som annars gapar så fort de har möjlighet att trasha Israel – inte nämner att en av palestiniernas raketer (med avsikt att ha ihjäl så många israeler som möjligt) hamnade ”fel” och dödade en treårig palestinsk tös.

Är det inte anmärkningsvärt?

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

About Kim Milrell da Costa

Pro-Israel blogger since 2008.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.