Featured, svenska

Vad vet folk om Sexdagarskriget 1967 idag?

Under helgen tycker jag att alla ska läsa denna artikel.

Inledning:

Vad vet folk om Sexdagarskriget 1967 idag? Ofta inte mycket mer än att Israel erövrade stora områden arabiskt land. Därför kan det vara av intresse att påminna om bakgrunden till kriget, och varför konflikten ännu inte är löst.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.