Featured, svenska

Tystnaden som uppstår när raketer avfyras mot Israel

Igår började telefonen larma.
Inkommande raketer från Gaza.

Och appen (som numera även finns i engelsk version) hade rätt även denna gång.
Salafister i Gaza har tagit på sig krigshandlingen – eller ska vi kalla det ”en uppmuntran till krig som leder till att israelerna slår tillbaka i självförsvar och därefter går svenskarna man ur huse för att protestera mot den onda onda israelerna som bara vill bli lämnade i fred men ständigt blir attackerade från alla håll och kanter”.

Svensk media har tigit än så länge, men nu när israelerna har slagit tillbaka så är det bara en tidsfråga innan vi blir serverade rubriker som ”Israel attackerar Gaza”.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.