Featured, svenska

Söndagslänkar

”I Sverige är nästan all uppmärksamhet riktad mot palestiniernas mänskliga rättigheter, medan israeliska liv knappast ges någon uppmärksamhet. Detta är inte ett förhållningssätt som bidrar till fred. Om Palestinska myndigheten skulle sluta att uppmuntra terrorism och om den palestinska terrorismen verkligen upphörde, så skulle det inte finnas något behov för Israel att försvara sig och inga israeliska självförsvarsåtgärder skulle komplicera palestiniernas vardag.”

Svensk tystnad när israeler utsätts för terrorism

 

”Ytterligare en faktor är den israeliska kulturen. Israeler är inte rädda för att misslyckas.
Tvärtom ser man ett misslyckande som ett skäl att försöka igen, inte som en orsak att ge upp. Åsiktspluralism uppmuntras i det israeliska samhället.”

Israel vill öka samarbetet med Sverige

 

”Låt oss ta Israelrapporteringen som exempel. Om vi jämför de stora mediehusens, och public services, rapportering om Israel inte bara med de nya mediernas, utan mediers över hela den demokratiska världen, är det uppenbart att de har ett unikt förhållningssätt till Israel. Och när de stora drakarna sätter rubriker i stil med ”Israel anfaller”, medan de en bit ner i artikeln förtydligar att anfallet kom som svaret på ett par månaders raketbombardemang från diverse terrorgrupper, är det närmast givet att allmänheten surnar till.”

Det är de gamla medierna som skapat behovet av de nya

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.