Featured, svenska

Ännu en ‘stackars palestinier’

Kommentar till detta:

”Barbar (latin barbarus, av grekiska βάρβαρος (barbaros) ’person som inte har grekiska som modersmål’) är en pejorativ term för en person som anses som ociviliserad. Används i nutid även med betydelsen primitiv, hjärtlös, grym och rå person.” [Wikipedia]

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.