Featured, svenska

Samma gamla tugg

Samma gamla tugg från tomtarna på TT.

Det avfyras raketer från ”staten Palestina” (med avsikt att ha ihjäl så många barn, kvinnor, män, husdjur som möjligt).
Israel slår tillbaka. I självförsvar. Detta blir rubriken: Tioåring dödad i flygattack

Ingen skam i kroppen.

Connect with me on Facebook. Follow me on Twitter.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.